Vitajte na stránkach obce Slatina nad Bebravou

       Slatina je po prvýkrát písomne doložená roku 1332. Už vtedy bola vyvinutou obcou, stál tu kostol a obec bola sídlom fary. Názov obce sa vyvíja takto: v roku 1389 - Slatyna, 1439 - Zlatzina, 1481 - Nagh Zlathyna ( Veľká Slatina), 1773 - Veľká Slatina,v II. polovici  19. stor. - Nagyszlatina, 2.októbra 1925 - Slatina nad Bebravou podľa názvu rieky Bebravy, ktorá tu preteká. Slatina patrila už v čase prvej písomnej zmienky v roku 1332 do Trenčianskej stolice. Bola súčasťou Bánovského slúžnovskeho okresu. V roku 1945 úplne zaniklo župné zriadenie, ktoré v rokoch 1927 - 38 nahradilo krajinské zriadenie.

Čítať celý príhovor

  • Slatina2
  • Slatina1
  • Slatina3
  • Kostol
  • Výstava trofejí
  • Obec

Oznamy

Oznamujeme Vám, že od 27.04. do 1.5. 2017 bude pri Obecný úrad  pristavený veľkoobjemový kontajner.  

Vážení občania, máte možnosť zbaviť sa nepotrebného odpadu v domácnosti a tak skrášliť svoj príbytok.

Zároveň Vás prosíme, aby ste vyčistili aj verejné priestory pred svojim obydlím a tak prispeli ku skrášleniu našej obce. Veríme, že týmto spôsobom zabránime vývozu odpadu do okolitej prírody.

Do veľkoobjemového kontajnera môžete priniesť tieto druhy vytriedeného odpadu:

 

  starý nábytok

  koberce

  linoleum

  obuv a hračky.

Do kontajnera nevkladajte odpady, ktoré obec separuje, ako je: papier, plasty, sklo a železo.

 

Spoločný obecný úrad Krásna Ves (Stavebný úrad) oznamuje, že došlo k zmene úradných hodín. Úradné hodiny sú vždy v stredu od 8.00 do 15.00 hod. V čase od 11.00 do 11.30 hod. je obedňajšia prestávka.